انجمن نقطه ویرگول

انجمن نقطه ویرگول | کتابخانه مجازی ایران

برای استفاده از امکانات انجمن و یا تایپ و انتشار رمان خود ثبت نام کرده و به خانواده‌ی نقطه ویرگول بپیوندید!

Awards

مدال‌های نویسندگی
نویسنده انجمن
این مدال به کاربران دارای رنک "نویسنده نقطه ویرگول" تعلق می‌گیرد
مجموع اهدا شده: 0
مسابقات
برنده مسابقات اختصاصی
مجموع اهدا شده: 0
نفر اول مسابقات
به کاربرانی که در مسابقات مقام اول را کسب می‌کنند اهدا می‌شود
مجموع اهدا شده: 1
نفر دوم مسابقات
مجموع اهدا شده: 1
نفر سوم مسابقات
مجموع اهدا شده: 1
قدر دانی
کاربر وفادار
مجموع اهدا شده: 2
بالا
ثبت‌نام